سانسور کلامی سونگ یانگ در مورد مش... .

خوردن مش... در جشن.

رقص بعد از مراسم.

مش... خوردن جومونگ و افرادش.

سانسورکلامی.

دوباره مش... .

سانسور کلامی تسو.

... .

یک صحنه ی کوتاه در دیدار جومونگ و سول لان.

مراسم مذهبی.

در اینجا جومونگ یه سری دیالوگ داشت ولی چون لبش حرکت نمی کرد دیالوگ هم جالب نبود کاملا حذف شد.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 7:43  توسط محمد  |