تعدادی از بازدید کننده ها به ما گفتند که در دانلود آهنگ ها مشکلاتی است ما این مشکلات را حل کردیم و آهنگ هارا پنج دسته کردیم.اینم لینک دانلود آهنگ های سریال امپراطور دریا:

آیکن آهنگدانلود آهنگ قسمت اول       دانلد آهنگ قسمت دوم

                                     دانلو آهنگ قسمت سوم       دانلود آهنگ قسمت چهارم

                                    دانلود آهنگ قسمت پنجم

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اسفند 1386ساعت 23:38  توسط علیرضا  | 

لینک دانلود تمام آهنگ های سریال امپراطور دریا

دانلود آهنگ اول

دانلودآهنگ دوم

دانلودآهنگ سوم

دانلودآهنگ چهارم

دانلودآهنگ پنجم

دانلودآهنگ ششم

دانلودآهنگ هفتم

دانلودآهنگ هشتم

دانلودآهنگ نهم

دانلودآهنگ دهم

توجه لینک ها تصحیح شدند.

+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن 1386ساعت 20:36  توسط علیرضا  |